Künye

Home  >>  Künye

alperkaya

ethos | pathos | logos

Ben ne batılı bir bilginim ne de doğulu bir alim. Ben, tanrısal bir tabloda resmedilmiş masanın etrafında toplanan bir grup insanın ne hakkında konuştuklarını anlamaya ve anladıklarımı aktarmaya çalışan bir sanatseverim…

        Tasarım yalnızca ticari veya sektörel bir olgu değildir. O aynı zamanda en eski çağlardan beri süregelen bir tartışmadır. Estetik, etik gibi konuları içinde barındıran tasarım, (ilk tasarlanmış olanlar da dahil) var olan her şeyin kendisinde duyduğu bir ihtiyaçtır. Tasarım; güdülenmiş bir fikrin bir düşüncenin, akıl yoluyla yeryüzünde maddesel olarak meydana gelme, vücut bulma halidir. Tasarımcıların görevi ise; yalnızca bir fikir üzerine düşünme değil, aynı zamanda düşünülmüş olanı da varlığa getirme ve onu hayata kazandırma edimidir.

      Görsel veya Endüstriyel tasarımlar, üzerinde en çok çalışılan ve fikir üretilen tasarım çeşitleridir. Biz grafik tasarımcılar da bu görsel tasarım üzerine yoğunlaşmış ve tecrübe edinmiş, ihtiyaca cevap vermeye yönelik eksik olanı görüp onu tamamlamak adına düşünceyi tasarlayan üreticilerizdir.

      Özgür Tasarımcılık, sadece grafik tasarım alanında değil, birçok sektörün farklı dallarında faaliyet gösteren diğer tasarımcı meslektaşlarımın da tercih ettiği ve gittikçe yaygınlaşan bir çalışma sistemidir. Bu sistem her iki tarafa da (tasarımcı ve tasarımı talep eden) maksimum düzeyde fayda sağlamakla kalmayıp, ihtiyaç duyulan işe ayrılan zamanı da minimuma indirgemektedir. Tasarıma ihtiyaç duyduğunuz her alanda fikirlerinizi hayata geçirme konusunda size yardımcı olmak özgür tasarımcıların görevidir. Bu anlamda diğer tasarımcı arkadaşlar gibi fikirlerinizi hayata geçirmek, konusunda teknik destek sağlamak biz tasarımcıların en önemli görevidir.

freelancegrafiker,freelancegrafiktasarım,freelance grafiker,grafik tasarımcı,grafik tasarimci, grafiktasarimci, grafik tasarimci,freelance-grafiker,grafik-tasarimci,grafik-tasarımcı